Firma bola založená odborníkmi v oblasti tepelnej energetiky a obnoviteľných zdrojov energie ako odozva na čoraz väčší záujem verejnosti o problémy súvisiace s úsporami energie, energetickou hospodárnosťou a využívaním obnoviteľných zdrojov energie.

 

Naši odborníci majú za sebou celý rad odborných štúdií, posudkov ale i zrealizovaných projektov úspešne fungujúcich dodnes.

 

Zárukou kvality poskytovaných služieb sú certifikáty a osvedčenia o absolvovaných odborných školeniach, predovšetkým však výsledky našej práce.


Produkty

Energetická certifikácia budov

Energetická certifikácia budov
Energetická certifikácia budov   Európska únia prijala smernicu č. 2002/91/ES o energetickej hospodárnosti budov a členským štátom uložila povinnosť zapracovať ju do národnej legislatívy. Cieľom spoločenstva je zlepšiť energetickú náročnosť budov, čo sa prejaví znížením spotreby energie...

—————

Energetický audit

Energetický audit
Čo je to energetický audit ? Energetický audit je súbor činností zameraných na zhodnotenie toku a výdaja energie ako aj návrh opatrení, ktoré je potrebné realizovať na jej dosiahnutie. Dáva tiež informácie o výške potrebných investícií, ekonomickej návratnosti vložených prostriedkov a o poradí...

—————

Fotovoltaické systémy na kľúč

Fotovoltaické systémy na kľúč
Ponúkame: - Odborné štúdie využiteľnosti fotovoltaických systémov, - Projekty fotovoltaických elektrární na kľúč, - Elektrárne pre rodinné domy s inštalovaným výkonom do 10 kWp, - Elektrárne na predaj elektriny do distribučnej siete s inštalovaným výkonom od 100 kWp do 1 MWp.

—————

—————

—————