Vyberte stranu

EEE – AudiCert, s.r.o.

Energetické služby pre malých i veľkých!

Naše služby

Energetické audity

Špecializované energetické audity

– výzvy na využitie FV systémov,

– výzvy na obnovu budov,…

Energetické analýzy

Energetické služby

Odborné štúdie

Obnoviteľné zdroje energie

Žiaden projekt pre nás 

nie je

príliš malý ani veľký!

Firma bola založená odborníkmi v oblasti energetiky, energetického manažmentu a obnoviteľných zdrojov energie ako odozva na stále väčší záujem verejnosti o problémy súvisiace s úsporami energie, energetickou hospodárnosťou a využívaním obnoviteľných zdrojov energie. 
Naši odborníci majú za sebou celý rad odborných štúdií, posudkov ale i zrealizovaných projektov úspešne fungujúcich dodnes. 
Zárukou kvality poskytovaných služieb sú certifikáty a osvedčenia, predovšetkým však výsledky našej práce.

Rokov na trhu!

Zrealizovaných zákaziek!

Naše služby

Snažíme sa ponúkať riešenia na mieru. V oblasti energetiky existujú štandardné riešenia fungujúce v každej oblasti. Ale len riešenia a postupy navrhnuté spolu so zákazníkom, fungujú hlavne v jeho prospech. Vo všetkých uvedených oblastiach preto začíname spoluprácu po osobnom rozhovore a obhliadke „miesta činu“.

Energetický audit

Energetický audit je v poslednom čase veľmi populárne slovné spojenie. O čo vlastne ide? Potrebujete ho? Chcete ho? Alebo Vám ho „nútia“?

Majte na pamäti, že EA je služba, ktorá má pomôcť Vám, Vášmu podnikaniu alebo správe budovy v tom, aby ste zefektívnili prevádzku, ušetrili náklady na energie a v konečnom dôsledku zlepšili výsledky podnikania, image Vašej firmy alebo hodnoty budovy!

Načo, pre koho a kedy je EA vhodný, si môžete pozrieť v tomto dokumente.

Energetický manažment

Energetický manažment je ďalší populárny pojem. Energetický manažment môže byť zložitý komplexný súbor opatrení a procesov ale aj jednoduché riešenia s minimánymi nákladmi, ak majú jedno spoločné – dlhodobé dodržiavanie opatrení a krokov na zlepšenie energetickej efektívnosti využívania a spotreby energií.

Jednoducho povedané, energetický manažment je dlhodobý energetický audit v praxi.

Energetické toky a procesy môžete vo svojej prevádzke či budove spravovať sami, alebo prostredníctvom energetických služieb realizovaných tretími stranami.

Základom kvalitného energetického manažmentu sú podrobné a dlhodobé merania. Majte na pamäti, že investícia do tejto oblasti sa vám niekoľkonásobne vráti!

Energetické služby

Rovnako ako energetický manažment, aj energetické služby je možné zabezpečovať rôznymi spôsobmi.

Všetky však majú jedno spoločné – musia viesť k dosiahnutiu úspory spotrieb energií.

Podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ zahŕňajú energetické služby všetky opatrenia zlepšujúce energetickú efektívnosť infraštruktúry v mestách a obciach, priemyselných, účelových, logistických, administratívnych, obytných a školských objektoch.

Či sa rozhodnete pre podpornú alebo garantovanú energetickú službu, výsledkom bude váš zisk a zníženie nákladov za energie.

Energetické vzdelávanie

Máme za to, že každý môže byť svojim spôsobom energetický manažér.

Samozrejme, komplexné efektívne manažovanie energií je vhodné zadať expertom.

Avšak základné postupy, ktoré stoja minimálne náklady a prinášajú úspory v desiatkach percent, zvládne naozaj každý.

Základom je tzv. energetické vzdelanie a správanie. Pojem, pri ktorého zavádzaní u nás sme boli aj my. Pojem, ktorý často naháňa mnohým strach. 

My sa snažíme, aby sa tento pojem a hlavne jeho význam stal samozrejmosťou a prirodzenou súčasťou života. Realizujeme školenia a semináre zamerané na to, aby sa každý spotrebiteľ energie stal sám sebe energetickým manažérom.

Príprava na svojpomocné manažovanie energetiky

Ponúkame energetické analytické a poradenské služby správcom budov, bytových domov, administratívnych centier a pod. tak, aby ich výsledkom bola komplexná informovanosť o aktuálnom stave energetiky danej budovy a o možnostiach energetických úspor.

Našim cieľom je naučiť ľudí zodpovedných za energetiku budov využívať nízkonákladové opatrenia a analýzu dát.

Správca budovy, ktorý má detailný prehľad o energetických tokoch a rozumie základným  pravidlám energetického správania, má väčšinou záujem neustále zlepšovať daný stav. Vie, čo zvládne sám s pomocou samotných spotrebiteľov a vie, na čo si má objednať odborníkov.

Sme tu pre Vás!

Navrhnite stretnutie a predložte nám svoje požiadavky!

Máte otázky?

 

+421 904 295 272

info@audicert.sk

IČO: 44564333

DIČ: 2022758650

Nechajte nám odkaz

5 + 14 =